Undervisning

 • En tro som är verksam i kärlek
  I Kristus Jesus beror det inte på om vi äromskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Gal.5:6 Versen ärhämtad från Galaterbrevet som uppehåller sig mycket vid frågan om de som intevar judar och kommit till tro på Kristus måste iaktta lagens föreskrifter ocksåför att kunna bli frälsta. Frågeställningenkan visserligen vara aktuell för oss också, men idag stannar vi inför den sistadelen av versen. Det som betyder något är om du och jag har en tro som är verksam i kärlek. Det som betyder något är om församlingen i Hallsberg har en tro som …

  Undervisning Läs mer »

 • GUDSLÄNGTAN
  Längtanefter att erfara Gud finns nedlagd i varje människa. När vi väl har fåttuppleva gemenskapen med Gud upptäcker vi att det tar hela livet att börja lärakänna Gud. Idag vill jag tala om två ämnen: Hur Gud har uppenbarat sig för oss människor för att vi ska gå vidare i vår gudslängtan. Den troende människans längtan efter att lära känna Gud mer. DEL 1GUDSLÄNGTAN HOS MÄNNISKAN 1. Gud har uppenbarat sig för oss genom att I VÅRA HJÄRTAN ge oss en aningom EVIGHETEN. Allt har han gjort skönt i sin tid. Ocksåevigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan …

  Undervisning Läs mer »

 • Fem uppmaningar
  Fem uppmaningar Älska Guds ord! Bibelns längsta kapitel, psalm 119,handlar om Guds ord. Det är skrivet av en person som är full av tacksamhet över att han har Guds ord. De ger glädje, de hjälper honom att inte synda, de uppehåller honom i svårigheterna, de ger förstånd osv. Lyssna på ett avsnitt: Mitti natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till dem som håller dina befallningar. Din nåd, HERRE, uppfyller jorden, lär mig dina stadgar. Dugör gott mot din tjänare, HERRE, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag …

  Undervisning Läs mer »