Församlingen och visionen

Vilka är vi i Saronkyrkan?

Församlingen heter egentligen Baptistförsamlingen Saron och bildades 1941. Vi som är medlemmar här är alla olika. Det gemensamma är att vi tror på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare

Baptist betyder döpare och i Saronkyrkan döper vi bara den som själv beslutat sig för att följa Jesus. Namnet Saron kommer från en bördig dal i Israel. Precis som grundarna önskar vi att församlingen ska få vara en växtplats för människor i tro och liv.

I Sverige samarbetar vi med församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK) som har sina rötter i Närke. Vi delar EFKs tro- och självförståelse och stöder missionärer i olika delar av världen som EFK sänder ut. Våra gudstjänster och verksamheter är öppna för alla. 

Vår tro uttrycker vi i ord och handling genom att vi vill vara:

  • En församling som är byggd på Apg. 2:42 (Ordet, Bönen, Gemenskapen och Nattvarden)
  • En församling som är fylld av den Helige Ande
  • En församling för alla åldrar
  • En mångkulturell församling
  • En församling som uppmuntrar till efterföljelse av Jesus Kristus
  • En församling som visar omsorg om människor
  • En församling som lyssnar in Guds tilltal och på ett naturligt sätt lever i det övernaturliga
  • En församling som visar att den vill fullborda missionsbefallningen (Matt. 28:19–20)