Om oss

Vilka är vi i Saronkyrkan?

Församlingen heter egentligen Baptistförsamlingen Saron och bildades 1940. Vi som är med i församlingen är människor i olika åldrar som tror på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare

Baptist betyder döpare och i Saronkyrkan döper vi den som själv beslutat sig för att följa Jesus. Saron är namnet på en fruktbar dal i Israel. Det står om platsen i Bibeln, exempelvis i Jesaja bok kapitel 65 vers 10. Församlingen vill vara en fruktbar växtplats för människor i olika åldrar.

I Sverige samarbetar vi med församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK) som har sina rötter i Närke. Vi delar EFKs tro- och självförståelse och stöder missionärer i olika delar av världen som EFK sänder ut.

För mer information om EFK, gå in på: https://efk.se/

Vår tro uttrycker vi i ord och handling genom att vi vill vara:

  • En församling som är byggd på Apg. 2:42 (Ordet, Bönen, Gemenskapen och Nattvarden)
  • En församling som är fylld av den Helige Ande
  • En församling för alla åldrar
  • En mångkulturell församling
  • En församling som uppmuntrar till efterföljelse av Jesus Kristus
  • En församling som visar omsorg om människor
  • En församling som lyssnar in Guds tilltal och på ett naturligt sätt lever i det övernaturliga
  • En församling som visar att den vill fullborda missionsbefallningen (Matt. 28:19–20)