SÖNDAGEN DEN 20 JUNI , kl 10.00 LOTTA KARLSSON PREDIKAR ÖVER ÄMNET

FÖRSAMLINGENS IDENTITET

Församlingens praktiker

NATTVARDSGUDSTJÄNST, kl 18.00

BÖN OCH LOVSÄNG SAMT FIRANDET AV HERRENS MÅLTID TILLSAMMANS

Visa källbilden