SÖNDAG DEN 13 JUNI, kl 10.00

predikar Mattais Bjurenholt predikar över ämnet

FÖRSAMLINGEN SOM ETT LEVANDE PUSSEL

Saron 17:e Januari 2021 | Predikan Mattias Bjurenholt, Sång Marcus

PÅ KVÄLLEN KL 18.00 ÄR DET DELGIVNINGSGUDSTJÄNST UNDER LEDNING AV PASTOR LOTTA KARLSSON