SÖNDAG DEN 6 JUNI SVERIGES NATIONALDAG

NATIONALDAGSBÖN KL 17-18 i SARONKYRKAN

Sverigeflagga Med Blommor Servetter

LOTTA KARLSSON PREDIKAR ÖVER ÄMNET

EN BRUSTEN KROPP

Bönemöte med lovsång live klockan 19.00 – 22.00 via Vision Sverige och Himlen TV7. Daniela Persin från Himlen TV7, Irene Andersson från Vision Sverige, David Ekerbring och Patrik Sandberg från Sverigebönen tillsammans med gäster. Lovsång av Petrus och Jenny Eurell.

https://www.himlentv7.se/ https://visionsverige.com/sve/live/


Nationaldagsbön 2021!

Se lista med registrerade mötenRegistrera bön

178 registrerade bönemöten i 130 kommuner.


Videospelare00:0000:00


Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Den här långdragna pandemin har verkligen gjort det svårt för oss församlingar. Men som det låter nu så skulle vi ju äntligen kunna få se lättnader av restriktionerna den 1 juni. Om det blir så kommer ju nationaldagen, den 6 juni, att bli den första söndagen som vi kan få samla fler människor igen. Det skulle kännas otroligt bra för nationaldagsbönens satsning den dagen. Men under alla omständigheter kan vi säkert vara kreativa och ändå hitta framkomliga vägar att genomföra nationaldagsbönen i så många kommuner som möjligt. För behovet av förbön är verkligen inte mindre det här året. Tvärtom tror jag att vi behöver intensifiera förbönen för Sverige. Behoven är stora och vi har ett desperat behov av att få se Guds Rike bryta fram med kraft i vårt land.

Inför den första pingstdagen var de troende församlade i bön. Det skedde i lydnad till den instruktion som Jesus hade gett dem innan Han lämnade jorden. ”Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande’.” (Apg. 1:4,5) Jesus ville försäkra sig om att de inte direkt gav sig iväg och försökte utföra missionsuppdraget i egen kraft. Han visste att de skulle behöva Hjälparen, den helige Ande. Det här tror jag också är en viktig insikt för oss när restriktionerna lättar. Då är risken att verksamhetsmaskineriet drar igång på högvarv. Men vi behöver nog börja med bön och att bli uppfyllda av Anden. ”Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Jakob, Judas son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder.” (Apg. 1:12-14) De bad, och deras bön kännetecknades av enighet och uthållighet. Det tycks som om Anden dras till en plats som är präglad av enhet.

När Anden sedan hade fallit, så steg Petrus fram och började predika, frimodigt och kraftfullt. Men det är intressant att se att han inte stod ensam. ”Då steg Petrus fram tillsammans med de elva.” (Apg. 2:14a) Jag älskar det där lilla uttrycket. Den dagen stod inte Petrus ensam, utan apostlarna stod tillsammans. Det finns en sådan kraft i att ledare står tillsammans, sida vid sida.

Jag tror att vi måste inse att om vi ska beröra vårt land på djupet så måste vi som präster, pastorer och kristna ledare stå tillsammans. Ingen enskild församling eller organisation har kraften att skaka det här landet. Vi behöver se hela Kristi kropp mobiliseras. Det behövs en mångfald av ledare som står tillsammans, i enad bön för vårt land. Därför vill jag vädja till alla präster, pastorer och andliga ledare i vårt land att aktivera sig i nationaldagsbönen den 6 juni. Låt oss lägga det som kan skilja oss åt sidan och förenas i enad bön för vårt land. Och när ledarna går före, så kommer folket att följa efter. Låt oss be om en sådan rörelse för nu behövs det enig och uthållig bön för Sverige.

Böneämnen

1. Låt oss be för nationaldagsbönen den 6 juni. Be om att många kommuner ska ta böneinitiativ den dagen. Be om en lättnad på restriktionerna som ger större frihet inför nationaldagen. (1 Tim. 2:1-4)

2. Låt oss be om en enhet som gör att många präster, pastorer och ledare står tillsammans i enad bön den 6 juni. (Apg. 2:14a)

3. Låt oss be för Sverige. (2 Krön. 7:13-14)

Hans Jansson, SverigebönenNyheter från Sverigebönen

I EFTERMIDDAG kl 17 ÄR DET BÖN FÖR VÅRT LAND I SARONKYRKAN.

Du kan också be enligt de sju pelarna på Sverigebönen