SÖNDAG DEN 23 MAJ

LOTTA KARLSSON PREDIKAR IDAG PÅ PINGSTDAGEN ÖVR ÄMNET

DEN HELIGE ANDE OCH FÖRSAMLINGEN