SÖNDAG DEN 11APRIL

Mattias Bjurenholt talar över ämnet Att följa Den Helige Ande utifrån frågeställningen Hur kan jag veta att jag är ledd av Den Helige Ande VÄLKOMNA ATT DELTA!