SÖNDAG DEN 11APRIL

Mattias Bjurenholt talar över ämnet Att följa Den Helige Ande utifrån frågeställningen Hur kan jag veta att jag är ledd av Den Helige Ande VÄLKOMNA ATT DELTA!

SÖNDAG DEN 21 MARS

får vi lyssna till LOTTA KARLSSON som predikar över ämnet Gemenskap utifrån predikotemat Efterföljelse/lärljungaskap

Böneämnen: 

Har du böneämnen kontakta:  

PS 148:1 ”Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. ”

SÖNDAG DEN 28 MARS

Söndagen den 28 mars har vi en missionsgudstjänst med predikan av Ferro Mehmedovic samt ett direktreportage av Anne-Marie från hennes vardagsarbete ute på gatorna bland utslagna människor och prostituerade.

Böneämnen: 

Har du böneämnen kontakta:  

PS 148:1 ”Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. ”

SÖNDAG DEN 14 MARS

får vi lyssna till Mattias Bjurenholt

Han fortsätter att predika utifrån det gemensamma temat efterföljelse med underrubriken

Att leva i det övernaturliga

Böneämnen: 

Har du böneämnen kontakta:  

PS 148:1 ”Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. ”

Gåva: 

För den som önskar finns möjlighet att ge gåva via: 

Bankgiro 173-8368
Kontonummer 7651-14-05575
Swish Gåva Saron 123 147 8494

Guds Frid!

Söndagen den 7 mars

predikar LOTTA KARLSSON över ämnet Tillbedjan

Marcus Hellmark leder och sjunger

Böneämnen: 

Har du böneämnen kontakta:  

PS 148:1 ”Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. ”

Gåva: 

För den som önskar finns möjlighet att ge gåva via: 

Bankgiro 173-8368
Kontonummer 7651-14-05575
Swish Gåva Saron 123 147 8494

Guds Frid!

SÖNDAGEN DEN 21 FEBRUARI

Predikar LOTTA KARLSSON över ämnet givande

Detta är en fortsättning på predikoserien om lärjungaskap.