Söndag den 24 januari

Årsmöte för alla i Saronförsamlingen, Hallsberg. Vi möts på platformen zoom. Mer information kommer via e-post.

Du är här:Start > Om oss > Församling

Söndag den 17 januari predikar Mattias Bjurenholt . Samtidigt vill vi passa på att hälsa Dig Mattias välkommen att predika en gång/månad i Saronkyrkan under Lotta Karlssons tjänstgöring.

Ämnet för predikan:

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft

1 Korintierbrevet 2:5

Söndag 3 januari 2021 får vi möjlighet att lyssna till Mattias Larsson.

Pastor Mattias kommer från och med denna månad att vara barnledig fram till första september. Det är verkligen beundransvärt att unga föräldrar idag vill prioritera sina barn, fostra dem och träna dem för en utmanande framtid. Under denna period kommer Lotta Karlsson att tjänstgöra som vikarierande pastor. Till sin hjälp har hon Mattias Bjurenholt som vi på nytt får möta denna period en gång i månaden när Lotta är upptagen av arbete på missionsavdelningen på EFK, Evangeliska frikyrkans kontor i Örebro.