Bönevecka

Vecka 43, 19-24 oktober har vi bönevecka. Vi ber gemensamt i kyrkan på måndag, onsdag och fredag kl 19.

Be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor , hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Matt 7: 7-11