Du är här:Start > Verksamhet

Gå in på någon av sidomenyerna för att se lite av vad som regelbundet händer i församlingen. För utförligare information om vad som händer just nu, se kalendern på startsidan.


BARNVÄLSIGNELSE  OCH DOP

I vår församling praktiserar vi barnvälsignelse och troendedop.

Villni barnvälsigna ert lilla barn eller har du beslutat Dig för att följa JESUSoch därför vill döpas? Hör då av DIg till pastor Mattias Larsson.

Bibelord_Hebr11_1.gif

Barn är en gåva från Gud och har en självklar plats i Guds rike. Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar och syskon. Den är också ett uttryck för att föräldrarna och församlingen tillsammans vill ta ansvar för barnets kristna fostran och låta det växa upp i ett sammanhang där det kan finna vägen till en personlig tro på Jesus.LÄS Markusevangeliet 10:13-16

VAD ÄR DOP

I dopet uttrycker vi vår bekännelse av och vår delaktighet i Jesu död och uppståndelse. Därför döper vi genom nedsänkning – bilden av begravning och uppståndelse blir på det sättet mycket påtaglig. I dopet blir vi på ett speciellt sätt delaktiga av Kristi försoning och Andens kraft till ett nytt liv. Dopet uttrycker också vår överlåtelse till Jesus Kristus och den kristna gemenskapen. I dopet uttrycker vi vår vilja att följa Jesus Kristus som herre.

Jesus har uppmanat oss att låta oss döpas och att döpa. Därför är dopet en lydnadshandling till Kristus. Dopet bör följa så snart som möjligt efter omvändelsen som en bekräftelse på att man vill vara en kristen. Då dopet förutsätter en personlig bekännelse av Jesus Kristus som frälsare och herre, ser vi troendedopet som den naturliga formen av doppraxis.Matt 28:19; Rom 6:3–11; Gal 3:26–27.

 Dopet i vår kyrka är ett dop som du själv tar ett beslut om. Det kallas för troendedop.LÄS Rom 6!

images.

Om du vill och längtar efter att  följa JESUS

Jesus själv blev döpt.
”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.” (Markus evangelium 1:9)

2.JESU egna ord.
”Jesus sade: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matteus evangelium 28:19-20)

3. DOPET ÄR ETT STEG I EFTERFÖLJELSE
”Omvänder och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blirförlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna2:38)
.