av Jan-Gunnar Wahlén

Det svarta hålet

"I länder som våra finns det massor av människor som har allt de kan önska sig av materiell bekvämlighet och dessutom icke-materiella rikedomar i stil med en lycklig och frisk familj. Ändå visar deras liv på en djup desperation – ibland uttryckt tyst och stillsamt, ibland mer högljutt – över att de inte kan bli kvitt det där svarta hålet inombords. Hur mycket mat och dryck de än häller i det, hur många flotta bilar och TV-apparater de än stoppar hålet fullt av, hur många välartade barn och trofasta vänner de än radar upp längs kanterna på det, så fortsätter det där hålet att värka."


Så uttrycker sig den engelske kolumnisten Bernard Lewin. Genom de här orden fångar han in något av det som vi har gemensamt som människor: vår ständiga längtan efter mening och hopp. Poeten Vilhelm Ekelund skrev:

Aldrig kan själens
längtan stillas,
icke jordens riken,
brusande städer
och havens glans
förmå att lindra
dess eviga oro.

Enligt den kristna tron finns det en förklaring till den eviga oron, det svarta hålet, nämligen att vi är skapade till att leva i gemenskap med Gud. Så länge det saknas kommer vi att uppleva en hunger, en tomhet eller känsla av att det är någonting som fattas. Hemlängtan skulle man också kunna kalla det.

När jag var 16 år skulle jag och några av de andra bondgrabbarna ta traktorkort. För att göra det fick man göra ett syntest. Jag minns hur förvånad jag blev när de sa att jag behövde glasögon. Jag tyckte att jag såg bra och trodde nästan att det var något fel på mätinstrumentet. Så tänkte jag ända tills jag hämtade ut mina glasögon och satte på mig dem. Vilken skillnad! Var det så här världen såg ut? Vilka färger och kontraster! Det finns människor som är ganska nöjda med sina liv; de känner inte till att det finns något mer. Men den som har fått uppleva livet tillsammans med Gud vill vi inte byta bort det mot något annat i tillvaron.

Det här kan låta helt obegripligt och det är det nog också ända tills man själv är med om det. Kristen tro innehåller en hel del tankar om livet och olika värderingar om hur vi ska leva men det mest centrala är mötet med Jesus Kristus. Han kan göra det som inte den här ”jordens riken, brusande städer och havens glans” förmår. Han säger att han kommit för att ge oss ”liv och liv i överflöd”. Om det stämmer är upp till var och en att bedöma. Som det står i Psaltaren i Bibeln: ”Smaka och se att Gud är god”.