Vägen till Gud

Det finns många förutfattade meningar om vad den kristna tron innebär. Genom historien har kristendomen används för alla möjliga och omöjliga syften. För mig är kristen tro inte i första hand en religion utan ett fantastiskt erbjudande som många inte har en aning om. Jag skriver den här texten för dig som längtar efter något mer i livet och som vill veta vad vi står för. Framför allt skriver jag för att berätta om vägen till Gud.

Vi tror på en god Gud som skapat alla människor och som vill oss väl. Den kristna tron handlar om att det är fullt möjligt att lära känna honom. Ja, vi tror t.o.m. att det är det som är meningen med våra liv. Han vill ingenting hellre än att vi ska få lära känna honom personligen. ”Smaka och se att Gud är god” (Psaltaren 34:9).

Det stora problemet, enligt kristen tro, ligger inte hos Gud utan hos oss. Våra hjärtan är besmittade av den sjukdom som kallas synd. Med synd menas vårt motstånd mot Gud eller vår likgiltighet inför hans goda vilja. Syndafallsberättelsen i Första Moseboken talar om att människan ville vandra sin egen väg och att det var därför som gemenskapen med Gud bröts. Följden av denna olycka är all den ondska, förvirring och meningslöshet som vi kan se i världen men också i våra egna hjärtan. ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” står det i Romarbrevet 3:23. Den yttersta konsekvensen av detta är döden. Karriär, ett liv i lyx, religion, droger m.m. kan ses som människans förvirrade försök att hitta tillbaka till den förlorade meningen. Men enligt kristen tro kan vi inte lösa detta problem själva: vi behöver hjälp.


Det kristna budskapet som ibland kallas evangelium (glatt budskap, goda nyheter) handlar om att vi får den hjälpen genom Jesus Kristus. I Bibeln kan vi läsa om hur han dog för våra synder: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Johannes 3:16). Genom honom är vägen till Gud öppen igen och vi är alla välkomna hem. Han säger om sig själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Johannes 14:6). Evangeliet är Guds erbjudande om syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Vi tror att Jesus uppstod från de döda och besegrade döden, människans värsta fiende. Därför handlar kristen tro om hopp inför framtiden men också om kraft och glädje att leva här och nu.


Vi kan ana Guds godhet i hans skapelse men för att erfara den på allvar måste vi överlämna våra liv i Guds händer, eller med andra ord tacka ja till Guds erbjudande. ”Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn” (Johannes 1:12). Det räcker inte att känna till detta, varje människa har ett beslut att fatta. Vi kallar det ofta för att ta emot Jesus som sin Herre. Det innebär att jag erkänner min synd inför Gud och ber honom att han tack vare Jesu död och uppståndelse förlåter mig och fyller mig med sitt nya liv.


Gud har lovat att de som vänder sig från sig själva till Gud, tror på Jesus och låter sig döpas ska få syndernas förlåtelse och den helige Ande som gåva (Apostlagärningarna 2:38). Med den helige Ande menas Guds kraft att leva som kristen i vardagen och hans styrka att göra gott mot andra. Genom den helige Ande får vi också olika gåvor som en slags utrustning i vår tjänst för Gud. När Gud smälter vårt hjärta föds nämligen en vilja hos oss att på olika sätt hjälpa andra. I samma kapitel i Apostlagärningarna berättas också om hur de som blivit kristna fortsatte att samlas ”i jublande, uppriktig glädje” (2:46). För att växa vidare i sin tro behöver vi den kristna gemenskapen. Där kan vi få undervisning, hjälp och vägledning. Det är det som är tanken med den kristna församlingen eller kyrkan. Det är på det sättet vi vill försöka vara församling. Därför träffas vi inte bara i kyrkan på söndag förmiddag utan också i mindre grupper som vi tänker oss kan fungera som växtplatser för den som vill fortsätta att lära känna Gud. Vi tror att den som sagt sitt ja till Jesus för första gången behöver kristen gemenskap och vi välkomnar var och en att ta kontakt med oss.


Bön är samtal med Gud. För att han ska bry sig om att lyssna på våra böner krävs inte fina ord utan ett uppriktigt hjärta. Om du vill överlåta ditt liv till Gud för första gången kan du genom bön vända dig till Gud. Det kan du antingen göra i din ensamhet eller tillsammans med en kristen vän.

Så här kan du t.ex. be:
Gud, nu börjar jag förstå att du finns. Och jag förstår också att jag inte lever som du vill. Förlåt mig för att jag så länge gått mina egna vägar. Förlåt mig all min synd. Nu vill jag vända om till dig. Tack för att Jesus dog på korset för mina synder och att det därför finns förlåtelse och ett evigt liv. Jag öppnar mig för dig och tar emot dig Jesus som min Herre. Ta hand om mig och hjälp mig att leva som du vill. Amen.


Om du bett den här bönen och verkligen menat det har Jesus Kristus kommit in i ditt liv. För att du inte ska förlora det du fått utan tvärt om växa vidare i din tro behöver du kristen gemenskap. Se också till att du inte behåller din tro för dig själv. Det är när du ger den vidare som du själv växer. Jesus har lovat att alltid vara med dig: ”jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matteus 28:20).