ÄR DU TÖRSTIG EFTERGUD?

På den sista dagen, denstörsta i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till migoch drick! Den som tror på mig som Skriften säger, ur hans innersta skaströmmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skullefå som trodde på honom. Johannes evangelium 7:37-39

Varje människa längtarefter mening med livet. Man försöker fylla det med så bra saker som möjligt. Deflesta uppskattar relationer, familj och vänner. Man vill ha ett arbete som mankan försörja sig på och man behöver också en meningsfull fritid. Många älskaratt ta initiativ och förändra. En del engagerar sig politiskt, andra startarföretag.

Men innerst inne finnsdet en längtan efter Gud. I Bibeln står det: Allt har han gjort skönt i sintid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inteförstå Guds verk, från början till slut. Predikaren 3:11

Om någon är törstig,kom till mig och drick! säger Jesus. Tomrummet kan fyllas av Jesus.

Hur gör man för attkomma till Jesus?

* Be – samtala ärligtmed honom om hur du har det och vad du vill. Och var beredd på att han kanskevill säga något till dig.

* Utsätt dig förbibelordet. Läs bibeln – allt är inte svårt att förstå. Börja med evangeliernai Nya testamentet som handlar om Jesus. Han är den som tydli­gast visar hur Gudär.

* Samtala med människorsom tror på Jesus och besök gudstjänster och annat som anordnas avförsamlingar.

Den som tror på mig somSkriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.

 

 

Hurgör man för att tro på Jesus?

Trobetyder att lita på Jesus. Viljan att lita på Jesus växer fram om vi håller ossintill honom och umgås med bibelordet. Det allra viktigaste är att vi litar påatt han dog på korset och uppstod igen för att vi skulle få förlåtelse för alltont vi gjort, sagt och tänkt. När vi tar emot Jesus som vår Frälsare och Herreblir vi också Guds barn och får evigt liv. Det eviga livet börjar redan här ochnu, vi börjar märka strömmarna av levande vatten inom oss. Andens liv blir enverklighet för oss. Vill du läsa några löften om hur vi tar emot det nya livetså kommer några tips: Johannes evangelium 1:12, 3:16, Romarbrevet 10:9-10,Johannes första brev 1:9, 5:11-13, Uppenbarelseboken 3:21.Sedan får vifortsätta. Målet med att vi kommer till tro är inte bara att vi ska få evigtliv. Det innebär också att vi ska följa Jesus och bli hans lärjungar och att viska göra andra till lärjungar. Att se hur Gud verkar i mitt eget liv och iandras liv gör att vi törstar efter mer av Gud. Vi upptäcker att vi behövergemenskapen med honom och med dem som tror på Jesus, för ibland är livet inteenkelt. Men den värld vi lever i är inte så enkel att leva i. Men Jesus harlovat vara med oss alla dagar intill tidens slut. Har du frågor – hör av digtill Saronkyrkan eller någon annan församling eller någon kristen du harförtroende för.

Varmahälsningar från Ingemar Strand, pastor.