Du är här:Start > Undervisning

Välkommen att ta del av undervisning som förmedlats i Saronkyrkan genom predikningar och bibelstudier. Än så länge är enbart ett fåtal ämnen inlagda, men vi arbetar på att utöka denna tjänst.

Du kan också gå till "Lyssna" för att höra på predikningar.

Gud söker gemenskap med oss.

I bibelns första bok kan vi läsa om deförsta människorna.

Gud kallade på Adam och frågade: ”Var ärdu?”.

Gud sökte Adam och Eva som vänt sig bort ifrånhonom. De hade ätit av den förbjudna frukten, och följden blev att de kändeskuld, blev rädda för Gud och gömde sig för Gud. Men Gud sökte fortfarandekontakt med dem. Guds syfte var att vi människor skulle ha en öppen gemenskapmed honom, inte att vi skulle gömma oss för honom.

Genom hela bibeln finner vi att Gud taremot var och en som kommer till honom.

Jesus säger: ”Den som kommer till mig skajag aldrig visa bort.” (Johannesevangeliet 6:36)

Jesus berättar i Lukasevangeliet, kap. 15tre liknelser som bekräftar detta: Liknelserna om det förlorade fåret, denborttappade penningen och om den förlorade sonen.

Sonen som gått bort från Fadern kom tillbesinning och sa: ”Jag vill stå upp och gå hem till min Far och säga tillhonom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.”

Medan sonen ännu var långt borta fick hansfar se honom och förbarmade sig över honom. Det tyder på att han spanade eftersonen och förväntade sig att han skulle komma tillbaka. Fadern tog emot honommed öppna armar. Han skyndade emot honom, omfamnade honom och kysste honom.Jesus säger att det blir större glädje i himlen över en enda syndare somomvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.

Upplever du att du är sökt av Gud? Kom dåtillbaka till Gud! Var inte rädd! Jesus har redan tagit ditt straff på korsetoch skulden är betald. När du säger ”Förlåt!” till Gud, så förlåter han.

Detvi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap medoss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. (Johannesförsta brev 1:3)

Medvarm hälsning från Ingemar Strand