Pastor: Vakant

Församlingsledare


Kristina Otterbrand, församlingsledare,070-394 64 72

Anette Gustavsson, församlingsledare
070-638 67 97
Göran Gustavsson, församlingsledare
070-277 46 53Marcus Hellmark, församlingsledare
070-712 27 26