SARONTRÄFFARNA hösten 2019

Vid fyra tillfällen under hösten lyssnar, sjunger och fikar vi tillsammans. Du är varmt välkommen med.

17september HUR ÄR DET ATT LEVA I BANGLADESH?                Margon och Gunnel berättar och visar bilder från sin tid i landet.

15 oktober TRUBADUR TORE KJÄLL SJUNER FÖR OCH MED OSS.

19 november MITT 50-tal medTORSTEN FURBERG

17 december  VI SJUNGER JULSÅNGER UNDER LEDNING AV INGELA HAGENFORS m.fl.                                         

Omdu har frågor – kontakta

Birgitta Frykby tel. 070-612 72 31