Våra Gudstjänster

I Saronkyrkan samlas vi till gudstjänst på olika sätt.

Välkommen att delta i den form som passar dig !

Vi firar gudstjänst i kyrkan nästan varje söndagsförmiddag kl.10. Gudstjänsten innehåller bl.a. sång, predikan och bön.

I Nattvardsgudstjänsten delar vi bröd och vin i slutet av gudstjänsten. Denna gudstjänst innehåller också mycket lovsång.

Gudstjänst för stora och små riktar sig till hela familjen och är lite lättsammare i innehållet, för att bättre passa barnen. Oftast deltar barn och ungdomar vid dessa gudstjänster och det är då inget ordinarie barnmöte.

Ibland möts vi till sång och musikgudstjänster, där just sång och musik dominerar. Dessa äger oftast rum på söndagskvällar.

Vid några tillfällen anordnas andra "temakvällar" där vi ibland möts under lite andra former såsom cafékväll och "Nära livet".