Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vi tror på en verklig Gud


Vi är skapade för gemenskap med Gud

Gud skapade jorden och människan för att han ville. Han ville dela sin kärlek med någon annan. Vi är alltså skapade för gemenskap med Gud...

Jesus är enda vägen till Gud

Jesus kom för att ge liv, liv i överflöd. Han var helt människa och helt Gud och genom sitt liv visade han vem Gud är....

Bibeln är Guds ord

Bibeln innehåller texter som berättar om vad Gud har gjort genom historien. I Bibeln kan vi se vem Gud är och vad hans vilja är...

Vi tror att alla människor är älskade av Gud och har samma värde och att Jesus Kristus kan ge livet en helt ny mening.Några bibelord som beskriver vår tro:

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid
brödsbrytelsen och bönerna.
Apostlagärningarna 2:42


Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna
inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i
Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika
gåvor alltefter den nåd som vi har fått.
Romarbrevet 12:4-6a


Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en
lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni
Kristi kropp och var för sig lemmar.
1 Korintierbrevet 12:26-27


Och han gav några till apostlar, andra till profeter, och andra
till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att uföra
sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till
enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant
mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
Efesierbrevet 4:11-12