• Som maskrosfrön sprids för vinden sprids idag evangeliet om JESUS

Ett härligt vårrregn möter hos här i Sydnärke. Det spirar överallt. NÅGOT NYTT HAR KOMMIT!

PÅ PINGSDAGEN 9 JUNI PREDIKAR VÅR PASTOR MATTIAS LARSSON.

Varför firar vi pingst? Detta kan du få svar på pingstdagen i Saronkyrkan.

Vi firade Sveriges Nationaldag i torsdags, den 6 juni i Saronkyrkan kl 10.00

PÅ SAMMA SÄTT SOM FOLKET LIDER AV EN ANDLIG TORKA SÅ "ROPAR" MARKEN EFTER LIVGIVANDE REGN.

VI BER UTIFRÅN PSALTAREN 68:10" ETT NÅDERIKT REGN LÅTER DU FALLA, GUD, NÄR DIN EGENDOM ÄR UTTORKAD GAV DU DEN NYTT LIV"


Nyheter från Sverigebönen

Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där tända ny ved”.
- 3 Mos 6:12

Bönekedja över Sverige!


Nationaldagsbön 2019!

Se lista med registrerade mötenRegistrera bönemöte
192 registrerade bönemöten i 148 kommuner.

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.

 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.

 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.

 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.


Veckans böneämnen


 • Bed att människors böneliv upplivas och stärks genom att man öppnar sig mer för den helige Ande.
 • Bed om att präster, pastorer och övriga ledare ska gå före och visa väg till ett starkare böneliv.
 • Bed att ”ropet som hörs i Rama” (Matt. 2:18) ska ljuda starkt över Sverige i denna tid.
 • B


 • Nästa söndag 16 juni predikar ANTONY OCH TOLKAS AV ANETTE GUSTAVSSON

  VÄLKOMNA TILL ALLA SAMLINGAR!

  KOM MED STOR FÖRVÄNTAN PÅ ATT HERREN SJÄLV SKA MÖTA DIG!




  Välkomna till bönen på söndag kväll kl 18!

  VI träffas måndagar

  ÖPPEN KYRKA kl 18-20,

  en stund med gemenskap, samtal och fika.

  Kom in på ett enkelt fika och dela gemenskapen!

  Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.


  VARMT VÄLKOMNA TILL SARONKYRKAN!

  __________________________________________

  Fortsatt under kommande vecka:

  Tisdagar kl 10. EKUMENISK BÖN. Hallsbergs olika församlingar turas om att ansvara

  17.00-18.15 TISDAX för dig i lågstadieåldern

  Onsdagar HEMGRUPPER. Samtal, bibelläsning och bön i olika hem. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta då någon i församlingsledningen

  Torsdagar SOPPLUNCH kl 11.30-13.00 ( 50:- inkl.bröd, kaffe/té och kaka)

  Fredagar BÖN kl 08.00-09.00

  FREDAX 16.45-18.15 för dig i mellanstadieåldern
  TONÅR 19.00 från 13 år. Samlingarna är i Saronkyrkan eller Equmeniakyrkan.

  Församlingens verksamhet baseras helt på frivilliga gåvor. Du kan vara med och stödja oss.



  För fler gudstjänster - se under "Kalender" längst ner på sidan.

  VILL DU VETA MER?

  Kontakta pastor MATTIAS LARSSON tel. 072-246 16 80.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  FRAMÖVER väntar vi besök av bl.a:


  Magdalena och Johannes missonärer i Asien, 27 juli

  Ove LIndeskär, bibellärare och profetisk förkunnare, som predikar Guds ord i Skandinavien, Afrika och Latinamerika. 21-22 september

  KG Larsson, bibellärare, som har Israel på sitt hjärta. och kommer till oss

  22-24 november Mer information om KG Larsson se: www.sondaghelaveckan.se, samt https://youtu.be/QwEXfLAF8Yg




  BARNVÄLSIGNELSE OCH DOP

  Villni barnvälsigna ert lilla barn eller Har du beslutat Dig för att följa JESUSoch därför vill döpas? Hör då av DIg till pastor Mattias Larsson.

  Bibelord_Hebr11_1.gif


  VAD ÄR DOP


  Dopet i vår kyrka är ett dop som du själv tar ett beslut om. Det kallas för troendedop.LÄS Rom 6!
  images

  1.Om du vill och längtar efter att följa JESUS

  Jesus själv blev döpt.
  ”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.” (Markus evangelium 1:9)

  2.JESU egna ord.
  ”Jesus sade: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matteus evangelium 28:19-20)

  3. DOPET ÄR ETT STEG I EFTERFÖLJELSE
  ”Omvänder och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blirförlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna2:38)




  VARMT VÄLKOMNA!



  Vi träffas på måndagar kl. 18-20

  Kom in på ett enkelt fika och dela gemenskapen.

  Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.