• Ur Bibeln

  • Saronkyrkan-VAR?
    Västra Storgatan 12 ,Hallsberg

  • Vi går tillsammans genom hösten

UPPSTART INFÖR HÖSTEN med början

Söndag 25 august kl 10, församlingsledarna

Vi träffas på måndagar igen från den 26 augusti i

ÖPPEN KYRKA kl 18-20, en stund med gemenskap, samtal och fika.

Församlingsdag

lördag 7/9 på Hjälmargården

Kom in på ett enkelt fika och dela gemenskapen!

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.


VARMT VÄLKOMNA TILL SARONKYRKAN!

__________________________________________

Fortsatt gemenskapstillfällen finns efter höstupptakt 25 augusti:

Tisdagar kl 10. EKUMENISK BÖN. Hallsbergs olika församlingar turas om att ansvara

17.00-18.15 TISDAX för dig i lågstadieåldern från terminsstart

Onsdagar HEMGRUPPER. Samtal, bibelläsning och bön i olika hem. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta då någon i församlingsledningen

Torsdagar SOPPLUNCH kl 11.30-13.00 ( 50:- inkl.bröd, kaffe/té och kaka)

Fredagar BÖN kl 08.00-09.00

FREDAX 16.45-18.15 för dig i mellanstadieåldern
TONÅR 19.00 från 13 år. Samlingarna är i Saronkyrkan eller Equmeniakyrkan.

Församlingens verksamhet baseras helt på frivilliga gåvor. Du kan vara med och stödja oss.För fler gudstjänster - se under "Kalender" längst ner på sidan.

VILL DU VETA MER?

Kontakta pastor MATTIAS LARSSON tel. 072-246 16 80.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FRAMÖVER väntar vi besök av bl.a:Ove LIndeskär, bibellärare och profetisk förkunnare, som predikar Guds ord i Skandinavien, Afrika och Latinamerika. 21-22 september

KG Larsson, bibellärare, som har Israel på sitt hjärta. och kommer till oss

22-24 november Mer information om KG Larsson se: www.sondaghelaveckan.se, samt https://youtu.be/QwEXfLAF8Yg
BARNVÄLSIGNELSE och DOP

I vår församling praktiserar vi barnvälsignelse och troendedop.

Barnvälsignelse

Barn är en gåva från Gud och har en självklar plats i Guds rike. Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar och syskon. Den är också ett uttryck för att föräldrarna och församlingen tillsammans vill ta ansvar för barnets kristna fostran och låta det växa upp i ett sammanhang där det kan finna vägen till en personlig tro på Jesus.LÄS Markusevangeliet 10:13-16

Dopet

I dopet uttrycker vi vår bekännelse av och vår delaktighet i Jesu död och uppståndelse. Därför döper vi genom nedsänkning – bilden av begravning och uppståndelse blir på det sättet mycket påtaglig. I dopet blir vi på ett speciellt sätt delaktiga av Kristi försoning och Andens kraft till ett nytt liv. Dopet uttrycker också vår överlåtelse till Jesus Kristus och den kristna gemenskapen. I dopet uttrycker vi vår vilja att följa Jesus Kristus som herre.

Jesus har uppmanat oss att låta oss döpas och att döpa. Därför är dopet en lydnadshandling till Kristus. Dopet bör följa så snart som möjligt efter omvändelsen som en bekräftelse på att man vill vara en kristen. Då dopet förutsätter en personlig bekännelse av Jesus Kristus som frälsare och herre, ser vi troendedopet som den naturliga formen av doppraxis.

.Matt 28:19; Rom 6:3–11; Gal 3:26–27.

VARMT VÄLKOMNA!