• Vi går tillsammans genom hösten

VÄLKOMMEN TILL SARONKYRKAN

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST

Söndag den 10 november kl. 10. Gudstjänst för alla åldrar. Barnvälsignelse. Mattias Larsson och ungdomar medverkar.

Söndag den 17 november kl. 10 Gudstjänst, Ingemar Strand, Ulrika Lycketeg.

Den 23-24 november har vi BIBELHELG med besök av bibellärare KG Larsson

För fler gudstjänster - se under "Kalender" längst ner på sidan.

ÖVRIGA REGELBUNDNA SAMLINGAR UNDER VECKAN:


Måndagar kl 18-20

"ÖPPEN KYRKA" - en stund med samtal och fika. Kom in och dela gemenskapen!

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.

Tisdagar kl 10-11. EKUMENISK BÖN. Hallsbergs olika församlingar turas om att ansvara

Torsdagar 11.30-13.00 SOPPLUNCH

50:- inkl.bröd, kaffe/té och kaka. Se matsedeln i menyn "Sopplunch"

Fredagar kl 08.00-09.00 BÖN

Söndagar kl 18 FÖRSAMLINGSBÖN


BARN-OCH UNGDOMSGRUPPERNA

Barnmöten (från 4 år- ) söndagar kl. 10 i samband med förmiddagsgudstjänsten

TISDAX (åk 1-3) tisdagar udda veckor 17.15-18.30

FREDAX ( åk 4-6) fredagar 16.45-18.15

TONÅR (från 13 år) fredagar 19.00-


VILL DU VETA MER?

Kontakta pastor MATTIAS LARSSON tel. 072-246 16 80.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Den 23-24 november väntar vi besök av

KG Larsson, bibellärare, som har Israel på sitt hjärta.

Mer information om KG Larsson se: www.sondaghelaveckan.se, samt https://youtu.be/QwEXfLAF8Yg

BARNVÄLSIGNELSE och DOP

I vår församling praktiserar vi barnvälsignelse och troendedop.

Barnvälsignelse

Barn är en gåva från Gud och har en självklar plats i Guds rike. Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar och syskon. Den är också ett uttryck för att föräldrarna och församlingen tillsammans vill ta ansvar för barnets kristna fostran och låta det växa upp i ett sammanhang där det kan finna vägen till en personlig tro på Jesus.LÄS Markusevangeliet 10:13-16

Dopet

I dopet uttrycker vi vår bekännelse av och vår delaktighet i Jesu död och uppståndelse. Därför döper vi genom nedsänkning – bilden av begravning och uppståndelse blir på det sättet mycket påtaglig. I dopet blir vi på ett speciellt sätt delaktiga av Kristi försoning och Andens kraft till ett nytt liv. Dopet uttrycker också vår överlåtelse till Jesus Kristus och den kristna gemenskapen. I dopet uttrycker vi vår vilja att följa Jesus Kristus som herre.

Jesus har uppmanat oss att låta oss döpas och att döpa. Därför är dopet en lydnadshandling till Kristus. Dopet bör följa så snart som möjligt efter omvändelsen som en bekräftelse på att man vill vara en kristen. Då dopet förutsätter en personlig bekännelse av Jesus Kristus som frälsare och herre, ser vi troendedopet som den naturliga formen av doppraxis.

.Matt 28:19; Rom 6:3–11; Gal 3:26–27.


VARMT VÄLKOMNA!