ÄR DU TÖRSTIG EFTERGUD?

På den sista dagen, denstörsta i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till migoch drick! Den som tror på mig som Skriften säger, ur hans innersta skaströmmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skullefå som trodde på honom. Johannes evangelium 7:37-39

Varje människa längtarefter mening med livet. Man försöker fylla det med så bra saker som möjligt. Deflesta uppskattar relationer, familj och vänner. Man vill ha ett arbete som mankan försörja sig på och man behöver också en meningsfull fritid. Många älskaratt ta initiativ och förändra. En del engagerar sig politiskt, andra startarföretag.

Men innerst inne finnsdet en längtan efter Gud. I Bibeln står det: Allt har han gjort skönt i sintid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inteförstå Guds verk, från början till slut. Predikaren 3:11

Om någon är törstig,kom till mig och drick! säger Jesus. Tomrummet kan fyllas av Jesus.

Hur gör man för attkomma till Jesus?

Fortsätt och läs under rubriken Undervisning!